Agenda acţiuni ICI Bucureşti

Vă facem cunoscute acţiunile întreprinse de către ICI – Bucureşti până la data de 06 Ianuarie 2016 şi agenda acţiunilor pentru perioada următoare, astfel:


Acțiuni întreprinse până la data de 06 ianuarie 2016 de către ICI – București:


 1. Contactarea principalelor asociaţii ale distribuitorilor, producătorilor şi importatorilor de case de marcat în vederea organizării unei întâlnirii de lucru la sediul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică. (20 noiembrie – 1 decembrie 2015).
 1. Organizarea întâlnirii cu reprezentanţii pieţei caselor de marcat şi invitarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice (M.F.P.) de a participa la dezbatere; Minuta întâlnirii şi lista participanţilor a fost transmisă tuturor participanţilor. (09 decembrie 2015)
 1. Contactarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice pentru stabilirea unei întâlniri de lucru asupra modului de întocmire a normelor tehnice; S-a stabilit următoarea întrunire în luna ianuarie (15 decembrie 2015)
 1. Contactarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (la nivel de vicepreşedinte) pentru a solicita lămuriri asupra sistemului ce va fi implementat în viitor în vederea definirii normelor tehnice specifice pentru casele de marcat.(17 decembrie 2015).
 1. Transmiterea către A.N.A.F. a unei adrese prin care se solicitau detalii asupra funcţionării viitorului sistem, ca urmare a concluziilor întâlnirii (21 decembrie 2014).
 1. Construirea unui site care să conţină toate informaţiile privind casele de marcat şi supunerea acestora dezbaterii publice (http://casedemarcat.ici.ro ) (10 – 22 decembrie 2015).
 1. Ridicarea tututor informaţiilor pe site şi lansarea site-ului. REALIZAT (22 decembrie 2015).
 1. Includerea în organigrama ICI – București a unui departament care să se ocupe cu precădere de casele de marcat care are ca sarcină crearea normelor şi stabilirea necesarului tehnic pentru laboratorul de testare. (decembrie 2015).
 1. Crearea unei vizibilităţi ridicate a site-ului prin adăugarea unui link din site-ul ICI – București.(05 ianuarie 2016).
 1. Stabilirea cuvintelor cheie pentru regăsirea facilă a site-ului şi optimizarea indexării. (05 ianuarie 2016).

Agenda acțiunilor pentru perioada imediat următoare:


 1. Identificarea materialelor referitoare la casele de marcat elaborate de MCSI susceptibile de a fi ridicate pe site. (7 ianuarie 2016)
 2. Organizarea unei noi dezbateri publice, la sediul ICI – București, cu invitarea tuturor instituţiilor publice implicate în actul normativ privind casele de marcat. (12 ianuarie 2016, ora 12:00)
 3. Elaborarea unei adrese de revenire la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Ministerul Finanţelor Publice prin care se solicită precizări privind sistemul de colectare a informaţiilor din casele de marcat electronice. (13 ianuarie 2016).
 4. Analiza propunerilor rezultate în urma întâlnirii cu reprezentaţii pieţei caselor de marcat. (15 ianuarie 2016).
  • Realizarea versiunii 1 a Normelor Metodologice cu privire la elaborarea Avizului tehnic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite. Publicarea acestei versiuni pe site pentru dezbatere. (01 martie 2016);
  • Elaborarea versiunii 2 a a Normelor Metodologice cu privire la elaborarea Avizului tehnic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite. (15 martie 2016);
  • Transmiterea Normelor Metodologice cu privire la elaborarea Avizului tehnic pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite către MFP şi MCSI. (20 martie 2016);
 5. Organizarea spațiului de lucru în incinta ICI – București și identificarea tipurilor de echipamente necesare. (30 ianuarie 2016);
 6. Stabilirea tipurilor de teste hard – soft care trebuie aplicate caselor de marcat în vederea omologării. (20 martie 2016);
 7. Achiziționarea echipamente hardware – software necesare omologării și crearea laboratorului de testare. (01 aprilie 2016);
 8. Realizarea unor proceduri de test asupra unor modele de aparate de marcat electronice fiscale și instruire personal. (01 mai 2016);
 9. Eliminarea eventualelor neconformități ale Procedurilor de testare. (01 mai 2016);