Întrebări frecvente.

1. nrM

Q1.1 Dacă nu sunt date de transmis, AMEF mai încearcă stabilirea conexiunii cu serverul la intervalul nrM?

Q1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci când există date de transmis, se stabilește un număr de încercări, sau implementează fiecare câte dorește?

Q1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizează nrM?

Q1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignoră durata / duratele Timeout?

Q1.5 Dacă tipărirea bonului și transmiterea fișierelor nu se pot efectua simultan, întârzierea (decalarea) transmiterii datelor datorată bonului în curs de tipărire în momentul în care se ajunge la „nrM” decalează toate intervalele următoare, sau doar primul interval nrM?

Răspuns: Dacă nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu încearcă stabilirea conexiunii cu serverul.

Cele două cazuri în care AMEF  încearcă stabilirea conexiunii sunt:

-după generarea raportului Z

-la intervalul de timp nrM în cazul în care există date restante de transmis.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri.

Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au emis bonuri.).

Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil (de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise.

Exemplu contorizare nrM: nrM se considera a fi 30 minute

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare)

Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp (nrB) sa nu fie verificata.

Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de implementare pusă la dispoziția ICI București de către distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC.

2. Prioritate tipărire bon față de transmitere date

Q2. Când tipărirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii cu serverul, sau este neconformitate?

Răspuns: Având în vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute nrM.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.

3. dataP

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

1. nrM

Q1.1 Dacă nu sunt date de transmis, AMEF mai încearcă stabilirea conexiunii cu serverul la intervalul nrM?

Q1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci când există date de transmis, se stabilește un număr de încercări, sau implementează fiecare câte dorește?

Q1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizează nrM?

Q1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignoră durata / duratele Timeout?

Q1.5 Dacă tipărirea bonului și transmiterea fișierelor nu se pot efectua simultan, întârzierea (decalarea) transmiterii datelor datorată bonului în curs de tipărire în momentul în care se ajunge la „nrM” decalează toate intervalele următoare, sau doar primul interval nrM?

Răspuns: Dacă nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu încearcă stabilirea conexiunii cu serverul.

Cele două cazuri în care AMEF  încearcă stabilirea conexiunii sunt:

-după generarea raportului Z

-la intervalul de timp nrM în cazul în care există date restante de transmis.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri.

Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au emis bonuri.).

Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil (de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise.

Exemplu contorizare nrM: nrM se considera a fi 30 minute

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare)

Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp (nrB) sa nu fie verificata.

Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de implementare pusă la dispoziția ICI București de către distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC.

2. Prioritate tipărire bon față de transmitere date

Q2. Când tipărirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii cu serverul, sau este neconformitate?

Răspuns: Având în vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute nrM.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.

3. dataP

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

4. Secțiunea evenimente

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

5. Secțiunea evenimente - dataI/dataF

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

6. nrB

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

7. Afișare/tipărire mesaje

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

1. nrM

Q1.1 Dacă nu sunt date de transmis, AMEF mai încearcă stabilirea conexiunii cu serverul la intervalul nrM?

Q1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci când există date de transmis, se stabilește un număr de încercări, sau implementează fiecare câte dorește?

Q1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizează nrM?

Q1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignoră durata / duratele Timeout?

Q1.5 Dacă tipărirea bonului și transmiterea fișierelor nu se pot efectua simultan, întârzierea (decalarea) transmiterii datelor datorată bonului în curs de tipărire în momentul în care se ajunge la „nrM” decalează toate intervalele următoare, sau doar primul interval nrM?

Răspuns: Dacă nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu încearcă stabilirea conexiunii cu serverul.

Cele două cazuri în care AMEF  încearcă stabilirea conexiunii sunt:

-după generarea raportului Z

-la intervalul de timp nrM în cazul în care există date restante de transmis.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri.

Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au emis bonuri.).

Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil (de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise.

Exemplu contorizare nrM: nrM se considera a fi 30 minute

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare)

Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp (nrB) sa nu fie verificata.

Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de implementare pusă la dispoziția ICI București de către distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC.

2. Prioritate tipărire bon față de transmitere date

Q2. Când tipărirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii cu serverul, sau este neconformitate?

Răspuns: Având în vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute nrM.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.

3. dataP

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

1. nrM

Q1.1 Dacă nu sunt date de transmis, AMEF mai încearcă stabilirea conexiunii cu serverul la intervalul nrM?

Q1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci când există date de transmis, se stabilește un număr de încercări, sau implementează fiecare câte dorește?

Q1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizează nrM?

Q1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignoră durata / duratele Timeout?

Q1.5 Dacă tipărirea bonului și transmiterea fișierelor nu se pot efectua simultan, întârzierea (decalarea) transmiterii datelor datorată bonului în curs de tipărire în momentul în care se ajunge la „nrM” decalează toate intervalele următoare, sau doar primul interval nrM?

Răspuns: Dacă nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu încearcă stabilirea conexiunii cu serverul.

Cele două cazuri în care AMEF  încearcă stabilirea conexiunii sunt:

-după generarea raportului Z

-la intervalul de timp nrM în cazul în care există date restante de transmis.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri.

Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au emis bonuri.).

Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil (de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise.

Exemplu contorizare nrM: nrM se considera a fi 30 minute

La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare)

Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp (nrB) sa nu fie verificata.

Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de implementare pusă la dispoziția ICI București de către distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC.

2. Prioritate tipărire bon față de transmitere date

Q2. Când tipărirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii cu serverul, sau este neconformitate?

Răspuns: Având în vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute nrM.

Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.

3. dataP

Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.