This site requires javascript to be enabled!

Legislație

Cadrul Legislativ Naţional

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  • Ordonanţa Guvern nr. 17/15.07.2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.540/20.07.2015
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 din 09.12.2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorograrea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (art. 38-39)
  • HOTĂRÂRE nr. 479/2003 din 18/04/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  • HOTĂRÂRE nr. 804 din 8/11/2017 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 20 noiembrie 2017
  • HOTĂRÂRE nr. 355 din 20/04/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 24 aprilie 2023
  • Ordinul ministrului finanțelor publice și al secretarului general al guvernului nr. 2.032/776/2020 pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului de finanțe publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1,179/2017
  • Ordin al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului nr. 1.785/706/2023 pentru modificarea și completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017