Bine ați venit!

banner-904884_1920

Prin ordinul nr. 578/2015, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti a fost desemnat ca instituţia publică/instituţia de drept public care emite avizul tehnic favorabil pentru aparatele de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


!!!ACTUALIZARE IULIE 2020!!!

Actul normativ privind Procedura de avizare tehnică a fost aprobat şi publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 12 Ianuarie 2018, actualizat prin Ordinul Comun al Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului în Iunie 2020 . Prin acest ordin se reglementează în principal următoarele aspecte:

  • Documentele şi echipamentele necesare pentru obţinerea avizului tehnic favorabil;
  • Testele efectuate pentru obţinerea avizului tehnic favorabil;
  • Modalitatea de testare a echipamentelor care fac parte dintr-un aparat de marcat electronic fiscal, precum şi a programelor software.
  • Testarea/verificare de către ICI Bucureşti a cerinţelor prevăzute de normele metodologice referitoare la comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online,  cu excepția funcțiilor care vizează transmiterea de mesaje între Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut de ordonanța de urgență și aparatele de marcat electronice fiscale, și respectiv blocarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Urmare a publicării Ordinul Președintelui ANAF nr. 2668/11.06.2020 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 19.06.2020 și a Ordinului Comun MFP/SGG 2032/776 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 02.07.2020 din data de 02 IULIE 2020, ICI București a demarat Procedura de avizare tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999.