This site requires javascript to be enabled!

Prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2023 au fost stabilite caracteristicile tehnice și funcționale precum și caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale

23.06.2023

Prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2023 au fost stabilite caracteristicile tehnice și funcționale precum și caracteristicile aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale.

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 568/23.06.2023 a Ordinului comun al ministrului finanțelor și secretariatul general al guvernului nr. 1785/706/2023 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului finanțelor publice și ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 26.06.2023 se pot depune aparate de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale. Depunerea se va face la sediul ICI București din B.dul Mareșal Averescu nr. 8-10, Sector 1, București.

Detalii privind procedura de avizare și documentele necesare se regăsesc la https://casedemarcat.ici.ro/avizare-tehnica/.

Precizăm că în urma întâlnirii din data de 22.05.2023 între reprezentanții Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscale, ICI București și reprezentanții importatorilor/dezvoltatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale sa stabilit că emiterea Avizelor tehnice favorabile pentru aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale să se realizeze numai dacă se întrunește un număr de 5 operatori economici într-o perioadă de 4 luni calendaristice de la data eliberării primului Aviz Tehnic Favorabil. Data eliberării va fi publicată pe site-ul https://casedemarcat.ici.ro