Alte Servicii

Serviciul de constatare tehnico - științifică pentru echipamentele de marcat electronice fiscale aflate în uz

Pentru a veni în sprijinul oricăror entități de control sau persoanelor juridice din domeniul combaterii evaziunii fiscale, Institutul Naţional de Cercteare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, prin Departamentul CDI Testare Dispozitive – Serviciul Testare Dispozitive Inteligente, efectuează constatare tehnico - științifică pentru echipamentele de marcat electronice fiscale care fac obiectul unei suspiciuni de fraudă fiscală.

Prin serviciul de constatare tehnico-ştiinţifică pentru aparatele de marcat electronice fiscale aflate în uz, echipele specializate în testarea aparatelor de marcat electronice – fiscal vor efectua teste hard/soft pentru depistarea tuturor modificărilor aduse echipamentului în perioada de utilizare specificată de solicitant în cerere.

Raportul de constatare tehnico - științifică va fi eliberat în maxim 20 de zile lucrătoare de la data demarării procedurii de testare și va cuprinde toate neconformitățile descoperite la echipamentul testat. Documentul elaborat vine în sprijinul organelor de control în vederea demonstrării fraudelor fiscale.


Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente:


Program de lucru cu publicul
Luni – Joi 09:00 – 15:00
Vineri 09:00 – 13:00

Program Audiențe
Luni – Joi  11:00 – 13:00

Serviciul de pre-testare a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea obținerii avizului/suplimentului de aviz tehnic

Acest serviciu al ICI București, prin Departamentul CDI Testare Dispozitive – Serviciul Testare Dispozitive Inteligente, pune la dispoziția operatorilor economici (producători/distribuitori) din domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale serverul de testare privind realizarea conectării echipamentelor conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 2668/2020.

Testarea aparatelor de marcat electronice fiscale privind transmiterea corectă a datelor către serverele ANAF vine în sprijinul solicitanților pentru a putea configura corect softul implementat în echipament cu toate specificațiile actelor normative în vigoare.

Pe perioada testării, operatorul economic are acces 24 din 24 de ore la platforma de testare având posibilitatea de a-și configura parametrii de funcționare a echipamentului, primind în timp real rezultatul transmiterii și/sau problemele întâmpinate. În cazul în care operatorul economic solicită acest tip de serviciu, rezultatele testărilor nu sunt recunoscute de către ICI București în cadrul procedurii de testare privind emiterea Avizului/Suplimentului de aviz tehnic.


Precizăm că serviciul de pre-testare a transmiterii datelor din aparatele de marcat electronice fiscale NU SUBSTITUIE TESTAREA ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI/SUPLIMENTULUI DE AVIZ TEHNIC.

Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente:


Program de lucru cu publicul
Luni – Joi 09:00 – 15:00
Vineri 09:00 – 13:00

Program Audiențe
Luni – Joi  11:00 – 13:00