Avizare tehnică

Prezenta procedură descrie procesul în vederea obţinerii avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal definit la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 de către operatorii economici cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii de către operatorii economici a avizului tehnic favorabil privind caracteristicile modelului aparatului de marcat electronic fiscal conform normelor metodologice de aplicare a OUG 28/1999 sunt următoarele:

Vă rugăm să consultaţi şi următoarele documente:

Program de lucru cu publicul
Luni – Joi 09:00 – 15:00
Vineri 09:00 – 13:00
Program Audiențe
Luni – Joi 11:00 – 13:00

N.B. Maxim 30 de minute pentru fiecare operator economic.