Descrierea procedurii pentru primirea documentelor şi efectuarea plăţii

 • ICI București va verifica conformitatea documentelor și existența echipamentelor predate de către reprezentanţii operatorilor economici sau de către împuterniciţii acestora;
 • În cazul transmiterii pe cale electronică a documentelor se verifică conformitatea acestora şi completitudinea lor. Documentele transmise electronic trebuie să fie semnate cu certificat digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic care solicită avizarea. Se verifică faptul că documentele nu au fost modificate și se verifică validitatea certificatului prin care a fost creată semnătura electronică (Verificarea documentelor semnate electronic este precizată de legea 455/2001).
  • Dacă în termen de maximum 10 zile calendaristice de la transmitere prin e-mail a documentelor operatorul economic nu depune la registratura ICI echipamentul şi restul echipamentelor solicitate, acesta va trebui să reia procesul de depunere/transmitere a dosarului de avizare.
   N.B. Înregistrarea cererii și alocarea numărului de înregistrare a dosarului se face în momentul depunerii la registratura ICI a echipamentului şi a restului echipamentelor solicitate.
 • În cazul depunerii dosarului la registratura ICI București se verifică conformitatea şi completitudinea documentelor
  • Se verifică documentele pentru completitudine;
  • Se verifică echipamentul și accesoriile depuse în prezența unui reprezentant tehnic;
 • După verificarea documentelor se eliberează număr de înregistrare a dosarului, pentru situația în care documentele sunt conforme cu solicitările de la punctul anterior. Se respinge dosarul pentru completare, fără a emite număr de înregistrare, pentru dosare incomplete sau neconforme;
 • La eliberarea numărului de înregistrare a solicitării se înscrie în registrul de intrări de către reprezentantul sau împuternicitul operatorului economic data şi ora primirii dosarului şi semnează după care se emite factură proformă, pentru eliberarea avizului tehnic favorabil cu termen de plată 4 zile lucrătoare;
 • Plata facturii proforme se va face de către operatorul economic care a solicitat avizarea modelului de aparat de marcat electronic fiscal depus la ICI București. Nu se acceptă plăți efectuate de către terțe persoane în numele operatorului economic înregistrat;
 • După confirmarea plății se transmite un e-mail către operatorul economic prin care se confirmă plata efectuată;
 • După finalizarea testelor, avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile lucrătoare şi va fi notificat prin e-mail operatorul economic pentru ridicarea originalului.
 • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului;