Descrierea procedurii pentru respingerea documentelor/dispozitivelor neconforme

  • La depunerea documentelor, reprezentantul ICI București va verifica conformitatea/ valabilitatea acestora. În situația în care documentele depuse nu sunt conforme sau complete dosarul se refuză și ordinea priorității se pierde.
  • În cazul în care plata facturii proforme nu este efectuată în termenul prevăzut operatorul economic solicită emiterea unei noi proforme, aceasta ducând la pierderea priorităţii;
  • În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal depus la ICI București, după finalizarea testelor, nu corespunde normelor metodologice și a procedurii de avizare, operatorul economic primește echipamentul împreună cu o copie a fișei neconformităților urmând ca documentele și fișa de evaluare a dispozitivului neconform cu detalierea neconfirmităţilor descoperite să rămână la ICI București pentru o perioadă de maxim 10 zile calendaristice, timp în care operatorul economic poate reveni cu echipamentul pentru retestare;
    • În cazul revenirii pentru retestare, operatorul economic se va asigura că va preda reprezentanului ICI București același echipament şi depunerea cererii de avizare din Anexa 1 cu solicitarea retestării. După verificarea autenticității echipamentului reprezentantul ICI București va emite factura proformă pentru retestare;
    • În cazul nerevenirii pentru retestare în termenul de maxim 10 zile calendaristice, ICI București notifică operatorul economic că poate ridica toate documentele și echipamentul împreună cu fișa de neconformități;
  • Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului.