Calendar de activităţi

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.91/2014, actualizată prin O.U.G.98/15.12.2016  şi O.U.G. 20/31.08.2017 , termenele pentru punerea în aplicare a modificărilor prevăzute, sunt:

Termen Activitate
30 septembrie  2017 „Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, se modifica până la data de 30 septembrie 2017.”

Cf. O.U.G. 91/2014 Art. III, actualizată prin O.U.G. 20/2017

30 septembrie 2017 „Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 3¹ alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 30 septembrie 2017.”

Cf. O.U.G. 20/2017 Art. VII,

O.U.G. 28/1999 Art.3¹ alin. (1) face referire la Registrul distribuitorilor autorizaţi şi a aparatelor de marcat electronice fiscale.

31 octombrie 2017 „Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 octombrie 2017.”

Cf. O.U.G. 20/2017 Art. V,

O.U.G. 28/1999 Art.5 alin. (11) face referire la procedura de avizare tehnică a modelelor aparatele de marcat electronice fiscale definite la art.3 alin. (2)

1 decembrie 2017 „Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 decembrie 2017.”

Cf. O.U.G. 20/2017 Art. III,

O.U.G.28/1999 Art.5 alin. (10) „Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2), avizul tehnic favorabil se eliberează de către instituţia publică/instituţia de drept public, desemnată prin ordin al ministrului pentru societatea informaţională

1 aprilie 2018 „Începând cu data de 1 aprilie 2018, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (1), actualizată prin O.U.G. 20/2017

1 august 2018 „Începând cu data de 1 august 2018, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (2), actualizată prin O.U.G. 20/2017

1 iunie 2018 „Începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Cf. O.U.G. 91/2014 Art. II. (3), actualizată prin O.U.G. 20/2017