Date cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SERVICIUL DE AVIZARE TEHNICĂ A APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE CU JURNAL ELECTRONIC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatică – ICI București, este o instituție de cercetare-dezvoltare-inovare care funcționează in baza HG nr. 1621/2003, cu modificările și completările ulterioare, având site-ul web www.ici.ro și care poate fi contactată astfel:

  • telefonic: +40 21 316 07 36;
  • fax: +40 21 316 10 30;
  • e-mail: office@ici.ro;
  • la adresa: B-dul Mareşal Averescu nr. 8 – 10, Sector 1, Cod Poștal 011455, București

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română privind avizarea aparatelor electronice de marcat (Ordin al Ministrului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională nr. 578/10.11.2015, art. 78 alin. (1) lit. a^1) din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. 28/1999.), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatică iși asumă prevederile legislative și se oblige să administreze in condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formlarelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor cu caracter personal solicitate de noi este:

  • identificarea corectă și conformă a persoanei care depune solicitatea pentru obținerea serviciului cerut;
  • facturarea serviciului oferit;

ICI București prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate realizării scopurilor mai sus menționate, precum și rezolvării solicităritor dumneavoastră in legatură cu activitatea desfașurată de acesta.

Vă aducem la cunoștință faptul că refuzul dumneavoastră in privința oferirii datelor cu caracter personal solicitate, poate determina imposibilitatea furnizării serviciului solicitat de dumneavoastră.

ICI București colectează și păstrază datele dumneavoastră informat electronic sau letric in condiții de siguranță, în sisteme securizate sau în zone special amenejate in acest sens.

Informațiile colectate sunt destinate utilizarii de către ICI București în scopurile menționate mai sus si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

  • Angajații ICI București responsabili de oferirea serviciului
  • terților implicați in indeplinirea scopului vizat

Conform legislației in vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare a datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor, de dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de portabilitate a datelor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul ca orice persoană are dreptul de a se opune, in mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către ICI București la adresa de email dpo@ici.ro sau prin poștă la adresa București, sector1, Bdul Maresal Averescu nr 8-10.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa office@ici.ro sau prin poștă la adresa București, sector1, Bdul Mareșal Averescu nr 8-10.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate in străinatate, ele fiind păstrate in locații securizate în cadrul ICI București.

Mai multe informații despre politica ICI privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile pe care le dețineti privind aceste date și securizarea datelor dumneavoastră, le regăsiți pe site-ul ICI la secțiunea Protecția datelor cu caracter personal.