Evenimente

Publicare Ordin MFP/SGG pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică

Vă aducem la cunoștință publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 02.07.2020 a Ordinului ministrului finanțelor publice și al secretarul general al guvernului nr. 2.032/776/2020 pentru modificarea art. 10 din Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului de finanțe publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1,179/2017

Publicare Procedură de conectare conform OPANAF 2668/2020

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost publicate specificațiile tehnice conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 146/2018.

La următoarea adresă se poate regăsi actul normativ referitor la Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Publicare specificații tehnice conform OPANAF 146/2018

Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost publicate specificațiile tehnice conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 146/2018.
În cadrul secțiunii „Aplicații în curs de dezvoltare” se pot regăsi anexele cu validări, schemele XSD, precum și modele de XML pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea uzuală, de schimb valutar , respectiv taximetrie conform Ordinului Președintelui ANAF nr. 146/2018.

Invitație ședinţă – 2018.02.05

STIMAȚI DOMNI/DOAMNE

Vă invităm luni, 05.02.2018, ora 10:00 la sediul ICI Bucureşti, bd. Mareşal Al. Averescu, nr.8-10, etaj 1, sala Mihai Drăgănescu pentru discuţii referitoare la procedura de avizare a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic care va intra în vigoare începând cu data de 06 Februarie 2018.

Şedinţa – 2017.01.25

În cadrul ședinței din data de 25.01.2017 s-au discutat propunerile transmise de către ADAMEF și Antech Consulting SRL referitor la posibilitatea solicitanților pentru avizarea tehnică a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 28/1999 de remedierea unor neconformități în perioada de avizare tehnică.

Puteți consulta Minuta_Sedinta_2017.01.25.

 

Şedinţa grup de lucru – 2016.10.04

În data de 04.10.2016, la sediul ICI Bucureşti, a avut loc o şedinţă a grupului de lucru comun format din reprezentanţii ANAF, ICI, MFP, ADAMEF şi Patronate.

În cadrul acestei şedinţe s-au dezbătut o serie de aspecte tehnice ce trebuie luate în considerare pentru implementarea Proiectului de Act Normativ:

 • formatul XML al documentelor transmise pe baza Anexei 8 a proiectului de Act Normativ pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999;
 • aspecte tehnice legate de implementarea unei platforme de test.

Următoarea şedinţă va avea loc miercuri, 05.10.2016, ora 10:30 la sediul ICI Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei din data de 05.10.2016 este următoarea:

 • Prezentare aspecte tehnice din partea specialiştilor CA (Certification Authority) ;
 • Stabilirea arhitecturii platformei de test.

Şedinţa grup de lucru – 2016.09.28

În data de 28.09.2016, la sediul ICI Bucureşti, a avut loc o şedinţă a grupului de lucru comun format din reprezentanţii ANAF, ICI, MFP, ADAMEF şi Patronate.

Scopul şedinţei a fost discutarea aspectelor tehnice în ceea ce priveşte implementarea Proiectului de Act Normativ pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999.

În cadrul acestei şedinţe s-au dezbătut o serie de aspecte tehnice ce trebuie luate în considerare pentru implementarea unei platforme de test.

Următoarea şedinţă va avea loc marţi, 04.10.2016, ora 09:00 la sediul ICI Bucureşti.

Ordinea de zi a şedinţei din data de 04.10.2016 este următoarea:

 • Clarificarea structurii fişierelor XML pe baza Anexei 8 din proiectul de Act Normativ (datele din bonul fiscal şi din jurnalul electronic, raport Z);
 • Stabilirea arhitecturii platformei de test.

Grup de lucru AMEF

În urma inițiativei Agenției Naționale de Administrare Fiscală din data de 26.09.2016 s-a constituit un grup de lucru comun având în vedere complexitatea aspectelor tehnice care trebuie clarificate privind implementarea aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic.

Componența grupului de lucru comun este următoarea:

Specialiști ANAF:

 • Mirela Șoglu – DGIF
 • Anca Mihailov – DGTI
 • Corneliu Bal – DGTI
 • Gabriel Costea – DGTI
 • Traian Ștefănescu – DGTI

Reprezentanți ADAMEF:

 • Velin Ganev
 • Iulian Șendrulescu
 • Călin Pavelescu
 • Ionuț Vasile
 • Nicu Piroi

Reprezentanți Patronate Case de Marcat:

 • Ion Nemeșiu
 • Florin Băjan

Specialiști ICI:

 • Simona Predescu – consilier juridic
 • Dragoș Cătălin Barbu – șef Departament, CS gr. III
 • Zamfiroiu Alin – Cercetător științific gr. III

Prima întalnire de lucru va avea loc în data de 28.09.2016, ora 10:00, la sediul ICI București.

Proiect Act Normativ

Vă anunţăm că a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice proiectul  de  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 – publicat în data de 12.07.2016 şi poate fi consultat la adresa http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/HG_12072016.docx

La adresa http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro se pot găsi şi Nota de fundamentare şi Anexele propuneri de act normativ.

Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea propunerilor de acte normative la adresa: publicinfo@mfinante.ro.