Întrebări & Răspunsuri

Întrebări frecvente.

Încercaţi să găsiţi un răspuns rapid la întrebările dumneavoastră.

2020

 • 1. Comunicație
Comunicaţia aparatelor de marcat electronice fiscale în modul de lucru online
Expand All | Collapse All
 • 1. nrM
   

  Q1.1 Dacă nu sunt date de transmis, AMEF mai încearcă stabilirea conexiunii cu serverul la intervalul nrM?

  Q1.2 Pentru transmiterea datelor la intervalul nrM, atunci când există date de transmis, se stabilește un număr de încercări, sau implementează fiecare câte dorește?

  Q1.3 Care este momentul T0 de la care se contorizează nrM?

  Q1.4 Se poate decala intervalul nrM cu durata TIMEOUT ales de fiecare, sau se ignoră durata / duratele Timeout?

  Q1.5 Dacă tipărirea bonului și transmiterea fișierelor nu se pot efectua simultan, întârzierea (decalarea) transmiterii datelor datorată bonului în curs de tipărire în momentul în care se ajunge la „nrM” decalează toate intervalele următoare, sau doar primul interval nrM?

  Răspuns: Dacă nu sunt date de transmis, atunci AMEF nu încearcă stabilirea conexiunii cu serverul.

  Cele două cazuri în care AMEF  încearcă stabilirea conexiunii sunt:

  -după generarea raportului Z

  -la intervalul de timp nrM în cazul în care există date restante de transmis.

  Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal incepe ziua fiscala 1, eventual emite bonuri.

  Se incheie ziua fiscala 1 si aparatul de marcat electronic genereaza raportul fiscal de inchidere zilnica, denumit in continuare raport Z. Dupa generarea raportului Z aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia conectarii si transmiterii datelor (1 fisier xml ce contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale in cazul in care in cursul zilei fiscale s-au emis bonuri.).

  Daca transmiterea nu a reusit, atunci intervine evenimentul lipsa conexiune. Data de inceput a evenimentului este data la care s-au incercat si nu s-au reusit conectarea si transmiterea datelor. Aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil (de ex. din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes). In cazul in care, spre exemplu, utilizatorul opreste aparatul de marcat electronic fiscal, a doua zi, la pornirea aparatului de marcat electronic fiscal, acesta are obligatia de a stabili conexiunea in vederea transmiterii datelor restante. In cazul in care nu se reuseste, atunci aparatul de marcat electronic fiscal are obligatia incercarii conectarii si transmiterii datelor la intervalul de timp nrM stabilit prin intermediul mesajului xml de profil pe toata durata zilei fiscale, in paralel cu emiterea bonurilor fiscale (de ex din 30 minute in 30 minute aparatul de marcat electronic fiscal va avea obligatia stabilirii conexiunii in vederea transmiterii datelor restante pana cand acest lucru va fi realizat cu succes . Data sfarsitului evenimentului va fi data la care se reuseste transmiterea datelor restante. Evenimentul va fi inclus in fisierul xml generat ulterior datei de sfarsit ce va contine raportul Z si, dupa caz, bonurile fiscale emise.

  Exemplu contorizare nrM: nrM se considera a fi 30 minute

  La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci urmatoarea transmitere poate fi facuta la 14:30 sau 14:33, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare)

  Evenimentul are ca date obligatorii: dataI data inceput eveniment, dataF data sfarsit eveniment, nrB nr bonuri emise in timpul evenimentului. Avand in vedere faptul ca bonurile emise sunt transmise individual o data cu raportul Z , propunem ca valoarea acestui camp (nrB) sa nu fie verificata.

  Procedura de conectare și transmitere (in functie de numărul de apeluri și de durata de time-out implementate în AMEF)  va fi specificată detaliat în documentația  tehnică de implementare pusă la dispoziția ICI București de către distribuitorul/importatorul/producătorul solicitant al unui AVIZ TEHNIC.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 2. Prioritate tipărire bon față de transmitere date
   

  Q2. Când tipărirea bonului si transmiterea datelor la server nu se pot efectua simultan si se ajunge la nrM in timpul unui bon fiscal deschis, dupa inchiderea bonului deschis in timpul caruia s-a ajuns la „nrM”, va incepe automat transmiterea datelor. Daca operatorul incearca tiparirea unui bon pe perioada transmiterii datelor (incercarii transmiterii datelor), se considera corect ca AMEF sa acorde prioritate finalizarii conexiunii cu serverul, sau este neconformitate?

  Răspuns: Având în vedere faptul ca prioritatea este emiterea si tiparirea unui bon fiscal fata de stabilirea conexiunii si transmiterea datelor restante, precum si diversitatea aparatelor de marcat electronice fiscale, trebuie sa se permita ca nrM sa se prelungeasca cu durata de emitere si tiparire a bonului fiscal, daca acestea intervin la terminarea numarului de minute nrM.

  Exemplu: Aparatul de marcat electronic fiscal are date restante de transmis. Intervalul nrM este setat la 30 minute. Daca cele 30 minute se implinesc in timpul emiterii sau tiparirii unui bon fiscal, pentru aparatele de marcat electronice fiscale ce nu suporta desfasurarea mai multor activitati in paralel, trebuie sa se permita prelungirea intervalului de timp de 30 minute cu durata tiparirii si emiterii bonului fiscal.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 3. dataP
   

  Q3. Dacă dataP este 31.07.2020, AMEF trece automat în profil 1 la dataP, sau la data 01.08.2020 ora 00:00 (adică după dataP)?

  Răspuns: dataP este data incepand cu care aparatul de marcat functioneaza in profil 1. In exemplul dvs, aparatul va incepe functionarea in profil 1 la data de 31.07.2020 ora 00:00.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 4. Secțiunea evenimente
   

  Q4. Ce trebuie jurnalizat în secțiunea evenimente pentru eveniment de tip 2:

  - lipsa conexiunii la internet? sau

  - imposibilitatea stabilirii conexiunii cu serverul (esuarea transmiterii datelor la server)?

  Răspuns: Se jurnalizeaza imposibilitatea stabilirii conexiunii cu server-ul.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 5. Secțiunea evenimente - dataI/dataF
   

  Q5. În secțiunea eveniment tip 2, ce reprezintă dataI și dataF?

  - dataI reprezinta data si ora la care s-a primit eroare de transmitere date la server pentru prima incercare de transmitere date? sau este alta interpretare?

  - data F reprezinta data si ora la care s-a / s-au transmis cu succes TOATE datele (ne transmise inca)?

  - daca sunt mai multe fisiere XML (mai multe rapoarte Z) care nu au fost transmise si, dupa mai multe incercari – exista deja dataI – se transmit o parte din fisiere, dar mai ramane cel putin un Z pentru care se primeste eroare de transmitere, se poate inchide sectiunea eveniment cu dataF, sau se asteapta transmiterea tuturor datelor netransmise inca?

  Răspuns: Exemplu dataI

  nrM se considera a fi 30 minute

  La ora 14:00 aparatul de marcat incearca transmiterea, repeta acest apel de 3 ori, cu un time-out de 1 minut pentru fiecare incercare de transmisie, raspunsul la ultima incercare fara succes fiind primit la 14:03. Atunci dataI este 14:01 sau 14:03, in functie de algoritmul care va fi folosit de aparatul de marcat.(in functie de numarul de apeluri si de durata de timeout implementate de fiecare).

  dataF reprezinta data si ora la care s-au transmis cu succes toate datele restante.

  Evenimentul se finalizeaza in momentul in care au fost transmise toate datele (toate rapoartele Z).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 6. nrB
   

  Q6. Valoarea nrB poate fi 0 și pentru tip eveniment 2 (întrerupere conexiune internet)?

  Răspuns: Câmpul nrB este obligatoriu în cadrul xml-ului, dar valoarea acestuia nu se verifică de ICI, respectiv ANAF.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 7. Afișare/tipărire mesaje
   

  Q7. Se pot afișa / tipări mesaje în urma transmiterii fișierelor către server ANAF, care să informeze operatorul despre rezultatul transmiterii datelor? 

  Răspuns: Aceste mesaje țin de functionalitatile aparatului de marcat electronic fiscal. Acestea nu trebuie sa afecteze functionalitatile obligatorii ale aparatului si nu trebuie sa simuleze/includa functii interzise.

   

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 8. Profil 1 vs. A4200
   

  Q8. La trecerea în profil 1, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru transmiterea datelor online, datele se pot transmite si offline (A4200)?

  Răspuns: Dacă aparatul de marcat funcționează în profil 0, atunci datele se transmit offline ( prin intermediul A4200).

  Dacă aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza in profil 1 atunci acesta are obligația stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fișierele să fie exportate pe un mediu de stocare extern și să fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu trebuie să afecteze sau să intervină în îndeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 9. Transmitere XML multiplă
   

  Q9. Se pot transmite pe server fișierele XML de mai multe ori?

  Răspuns: Dacă aparatul de marcat funcționează în profil 0, atunci datele se transmit offline (prin intermediul A4200).

  Dacă aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza în profil 1 atunci acesta are obligația stabilirii conexiunii și transmiterii datelor. Se permite ca fișierele să fie exportate pe un mediu de stocare extern și să fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operațiuni nu trebuie să afecteze sau să intervină în indeplinirea obligației aparatului de a transmite datele online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 10. Export xml în profil 1
   

  Q11. Daca ECR este în profil „1” este permisă salvarea pe mediu extern (export offline) a fișierelor p7b? Permisiunea este condiționată de insuccesul unei transmisii on-line sau se acceptă salvarea off-line în orice situație/stare?

  Răspuns: Dacă aparatul de marcat funcționează în profil 0, atunci datele se transmit offline (prin intermediul A4200).

  Dacă aparatul de marcat electronic fiscal funcționează în profil 1 atunci acesta are obligația stabilirii conexiunii și transmiterii datelor. Se permite ca fișierele să fie exportate pe un mediu de stocare extern și să fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 11. Profil 0 - transmitere online
   

  Q10. La trecerea din profil 0 in profil 1 (dupa ce AMEF a mai fost in profil 1), fisierele generate in perioada de functionare in profil 0 se pot transmite si online, automat?

  Răspuns: Dacă aparatul de marcat funcționează în profil 0, atunci datele se transmit offline (prin intermediul A4200).

  Dacă aparatul de marcat electronic fiscal functioneaza în profil 1 atunci acesta are obligatia stabilirii conexiunii si transmiterii datelor. Se permite ca fisierele sa fie exportate pe un mediu de stocare extern si sa fie transmise prin intermediul A4200, dar aceste operatiuni nu trebuie sa afecteze sau sa intervina in indeplinirea obligatiei aparatului de a transmite datele online conform rapZ=1 sau conform parametrului nrM.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 12. Procedură conectare AMEF
   

  Q12. Care este procedura de conectare AMEF la serverul real?

  Răspuns:

  1. Se descarca certificatul ANAF si se importa in AMEF prin procedura de service?

  2. Se descarca mesajul profil si se importa in AMEF?

  3. La importul în AMEF a mesajelor semnate cu certificatul ANAF, trebuie verificata integritatea semnaturii?

  4. Procedura de semnare a mesajelor realizata cu certificatul ANAF este aceeasi cu procedura de semnare a mesajelor generate de AMEF pentru A4200?

  Importul certificatului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in aparatul de marcat electronic fiscal se face initial, ca pas distinct, anterior importului mesajului xml de trecere din profilul 0 in profilul 1. Aparatul de marcat verifica fisierul de profil ca acesta sa fie semnat cu certificatul ANAF importat anterior. Dupa validarea semnaturii, aparatul de marcat electronic fiscal incepe sa functioneze in profilul 1 imediat dupa importul mesajului xml de trecere din profilul 0 in profilul 1.

  Trebuie sa se permita importul ulterior al unui nou certificat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in aparatul de marcat electronic fiscal (de exemplu la expirarea celui initial).

  Semnarea si, ulterior, validarea acesteia se fac conform standardului PKCS7 (cel folosit si la semnarea fisierelor XML de la A4200).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 13. Zi fiscală
   

  Q13. Când începe o zi fiscală?

  - la emiterea primului document în modul de ÎNREGISTRARE dupa raportul fiscal Z precedent (bon fiscal sau bon nefiscal pentru introducere sume in sertar)?

  Răspuns: În  scopul testării funcțiilor aparatelor de marcat electronice fiscale, prin zi fiscală se înțelege perioada de timp care începe de la emiterea primului bon document fiscal, se închide cu un Raport Z și nu poate dura mai mult de 24 de ore. Conform HG 479/2003, Art. 34, lit l) emiterea bonului fiscal fără tipărirea raportului Z, dacă au trecut 24 de ore de la primul bon emis este o funcție interzisă.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 14. Atribute profil 0
   

  Q14. La importul mesajulul de trecere din profil 1 în profil 0, generat conform OPANAF 146/2018 Anexa 2 secțiunile II.10, AMEF trebuie să interpreteze doar atributele: tipP = 0; și data de activare profil 0?

  Adică atributele nrZ = 1 și nrM = 1 se ignoră?

  Răspuns: Dacă mesajul de trecere din profil 1 in profil 0 conține valori ale parametrilor rapZ, nrM, url, modificarea (actualizarea) acestora în aparatul de marcat nu se verifică de către ICI.

  Trecerea din profilul 1 în profilul 0 se face imediat după importul fisierului xml de profil.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 15. Schema XSD - Profile
   

  Q15. Ar fi util să avem sintaxa mesajelor noi (Schema XSD) pentru profile, să nu mai avem surprize.

  Răspuns: Documentația si clarificarile se vor publica în cadrul sectiunii Aplicații în curs de dezvoltare de pe portalul ANAF in data de 23.07.2020.

  Regăsiți la adresa https://chat.anaf.ro/d394.nsf , secțiunea Conectarea AMEF la sistemul informatic ANAF schemele XSD pentru Profil mReset și mP.

   

   

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 16. Operațiune service - transmitere online
   

  Q16. Dorim să implementăm în AMEF o operațiune de service, disponibilă în meniul de SERVICE la care trebuie să aibă acces doar tehnicianul de autorizat, pentru a seta (programa) numarului raportului fiscal Z de la care AMEF va transmite datele online.

  Acesta numar poate fi setat in intervalul 1 – ultimul raport Z emis + 1 (adica numarul raportului fiscal Z care urmeaza sa fie emis).

  Vă rog să ne comunicați dacă este acceptată această operațiune de service.

  Deoarece nu exista o perioada de testare in regim de lucru real, asa cum s-a intamplat si la transmiterea declaratiei A4200, este posibil sa apara diferite erori datorate situatiilor speciale extreme (acumulator descarcat, intrerupere tensiune in momentul transmiterii, ...). La repetarea exportului fisierelor XML in conditii de lucru normale s-a constatat ca erorile s-au eliminat.

  Nu se pot modifica datele fiscale memorate in AMEF!

  Răspuns: Obligativitatea aparatului de marcat electronic fiscal de conectare si transmitere a datelor este stabilita exclusiv  de parametrii rapZ, nrM continuti de  mesajul xml importat ca urmare a trecerii din profil 0 in profil 1.

  Trecerea din profilul 0  in profilul 1 se face imediat dupa importul fisierului xml de profil.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 17. HTTP vs HTTPS
   

  Q17. În mesajele pentru profile, serverul final va scrie adresa URL cu https sau asa cum este acum pe serverul de test http fara „s”?

  În mod normal, la importul mesajului trebuie preluate informatiile asa cum sunt, fara sa fie modificate.

  Pe parcursul testelor utilizand serverul de test, inainte de descarcarea mesajului modific adresa url din http in https. Mai exista varianta sa ignor si sa trimit in casa mereu https. Cum este corect?

  Serverul final va scrie https la adresele URL?

  Răspuns: Comunicarea cu serverul de producție se va face prin https.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 18. Semnare certificat ANAF
   

  Q18. Care este procedura de semnare cu certificatul digital ANAF a mesajelor pentru profile?

  Cum se verifica semnătura din P7b-ul de schimbare profil?

  Răspuns: Semnarea și, ulterior, validarea acesteia se fac conform standardului PKCS7 (cel folosit și la semnarea fisierelor XML de la A4200).

   

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times

2018

 • 1. Documentație tehnică
 • 2. Jurnal Electronic
 • 3. Legislaţie
 • 4. Export date
Documentele și actele necesare prin care se solicită eliberarea avizului tehnic
Memorarea de date tipărite într-o memorie electronică FLASH electroindependentă
Prevederi şi cerinţe ale actelor normative referitoare la procedura de avizare
Crearea de fişiere şi transmiterea acestora
Expand All | Collapse All
 • 1. Referitor la Documentele doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz, vă rugăm să specificaţi care sunt aceste documente?
   

  Cu titlu general, în cazul oricărui aparat/echipament radio ce intră în sfera de aplicare a H.G. nr. 487/2016 sau H.G. nr. 740/2016, prin urmare şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale, evaluarea conformităţii de către producător se realizează fie potrivit art. 13 alin. (1) din H.G. nr.487/2016, fie potrivit art. 19 alin. (1) din H.G. nr. 740/2016.

  Prin aceste acte normative este stabilit setul de reguli ce trebuie urmate de orice persoană interesată de producerea, introducerea/punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune/utilizarea produselor reglementate ce intră sub incidenţa acestora.

  Conform actelor normative mai sus menţionate, cele mai multe responsabilităţi revin producătorului, obligaţii fiind stabilite însă şi în sarcina persoanelor aflate în restul lanţului de distribuţie – importator sau distribuitor. Responsabilitatea principală îi revine producătorului, deoarece acesta are cunoştinţe despre procesul de fabricaţie al produsului şi tot producătorul este acela care alege ce procedură de evaluare a conformităţii aplică pentru produsul/produsele sale. Aceste principii se aplică şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale.

  În cazul în care produsul intră în sfera de reglementare a H.G. nr. 487/2016, iar producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, controlul intern al producţiei, documentele care implică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.).

  În situaţia în care producătorul a ales, ca procedură de evaluarea a conformităţii, examinarea UE de tip urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, menţionată la art. 13 alin. (1) lit. b) din actul normativ indicat anterior, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descriere generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de poriectare şi de fabricare, etc. );
  3. c) Certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat.

   

  În cazul în care produsul intră sub sfera de reglementare a H.G. nr. 740/2016, iar producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, controlul intern al producţiei, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.).

  În situaţia în care producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, examinarea UE de tip urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi fabricare, etc.);
  3. c) Certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat.

  Atunci când producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, asigurarea completă a calităţii, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descriere generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.);
  3. c) Decizie de evaluare emisă de organismul notificat.

  În această din urmă situaţie, este obligatoriu ca numărul organismului notificat să se regăsească lângă marcajul CE.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 8 Times
 • 2. În secţiunea “Descrierea procedurii de avizare şi acte necesare” referitor la documentele doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz, trebuie traduse în limba română?
   

  În cazul directivei 2014/35 – echipamente electrice de joasă tensiune, Declaraţia UE de conformitate se elaborează sau se traduce în limba română conform H.G. 409/2016, Art. 16 alin. (2).

  În cazul directivei 2014/30 – compatibilitate electromagnetică,respectiv directivei 2014/53- echipamenelor radio, Declaraţia UE de conformitate se redactează în limba română conform H.G. 487/2016, Art. 14 alin. (3), respectiv H.G. 740/2016, Art. 20 alin. (3).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 7 Times
 • 1. Conţinutul fişierului Jurnal Electronic, definit în H.G 479/2003, republicată, art. 22 F şi art. 63, alin. (7). În articolele din norme se precizează că trebuie să conţină anumite informaţii fără să fie restrictiv, doar acele informaţii. Caracterele de control CR şi LF (sau combinate CRLF) sunt strict necesare în afişarea unui text astfel încât să fie uşor de înţeles – adică informaţia din Fişierul electronic JE să fie afişată exact aşa cum a fost tipărită pe rola client.
   

  În accepțiunea noastră, conform Art. 63 alin. (7) jurnalul electronic [...] înregistrează [...] în câte un fișier text, fără elemente grafice sau caractere de control și formatare, iar la alin.(7) lit. c) și lit. e) se face referire la liniile ce se tipăresc, respectiv liniile de înregistrare, astfel, singurele caractere de control care sunt acceptate sunt LF (0x0A) și CR (0x0D). 

  Encoding-urile cele mai uzuale sunt ISO-8859-2 și ISO-8859-16 (actualizarea pentru limba română).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 7 Times
 • 2. Conţinutul fişierelor electronice din Jurnalul Electronic exportate pe o memorie externă conform H.G. 479/2003, republicată, art. 33 C lit. d). Analizând acum informaţia din acest articol considerăm că poate fi interpretată diferit, şi vă rugăm să ne comunicaţi care este interpretarea corectă.
   

  Referitor la prevederile art. 33 Alin. C lit. c)-d) facem următoarele precizări:

  • Referitor la Art. 33 alin C lit. c) precizăm:
   • tipărirea de rapoarte este foarte clar formulată. Există 2 rapoarte prevăzute (rapoarte fiscale periodice detaliate şi rapoarte fiscale periodice sumare) cu cerinţe exprimate clar în prevederile lit. c);
   • memorarea pe dispozitivul extern al fişierului electronic cu numele seriei fiscale şi "extensia" MF se face prin exportarea datelor din memoria fiscală pentru perioada solicitată, sub forma celor 2 raporte fiscale periodice detaliate/sumare, după caz.
  • Referitor la Art. 33 alin C lit. d) precizăm:
   • în accepțiunea noastră amef-ul trebuie să realizeze funcţia de tipărire de rapoarte [...] ce vor conţine date din conţinutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menţionată sub antet pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
   • memorarea pe un dispozitiv extern al fişierului electronic cu numele seriei fiscale şi "extensia" JE se face prin exportarea datelor conţinute exclusiv în jurnalul electronic pentru perioada solicitată. (introducerea de caractere noi ar deforma valoarea SHA).
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 5 Times
 • 3. În O.U.G. 28/1999 modificată, la art. 5 alin (7) se precizează obligaţia distribuitorilor de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare. Această prevedere a fost transpusă în procedura de avizare tehnică la Art. (7). Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și DISPOZITIVE ȘI/SAU PROGRAMELE DE CITIRE A MEMORIEI FISCALE ȘI PROGRAMELE DE CITIRE ȘI DE VERIFICARE A INTEGRITĂȚII FIȘIERELOR JURNAL ELECTRONICE traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara țării. Din aceste cerinţe şi fără alte precizări în procedura de avizare tehnică, noi am înţeles că pe parcursul testării pentru avizarea tehnică, se vor verifica fişierele JE şi MF cu aceste programe. Memoria fiscală nu poate fi vizualizată direct şi trebuie folosită procedura de creare a unei imagini virtuale a memoriei pe o memorie internă a casei de marcat, sub forma unui fişier bin care trebuie citit / transformat în fişier text folosind aplicaţia specifică. Deasemenea se pot exporta pe dispozitivul de salvare externă fişiere TXT cu rapoartele memoriei fiscale, respectiv rapoartele JE, pentru orice perioadă, inclusiv pentru toată perioada de utilizare – această procedură fiind necesară când se înlocuieşte memoria fiscală.
   

  După cum aţi precizat mai sus, există obligaţia distribuitorilor de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, aşadar citirea datelor stocate în memoria fiscală trebuie să se facă direct şi nu prin operaţii de "forensic", prin translatarea datelor în jurnalul electronic, posibilă transformare/alterare a acestora. 

  Luaţi în considerare că pe baza datelor stocate în jurnalul electronic (bonurile fiscale, în principal) se pot printa copii FISCALE ale bonurilor, acest lucru fiind funcţie interzisă de către actele normative în vigoare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 4. Aveţi în vedere anumite cerinţe pentru programul de citire al Memoriei Fiscale şi Dispozitivul de Memorare a Jurnalului Electronic şi verificare integritate a fişierelor Jurnal Electronic, altele decât extragerea rapoarelor şi analiza lor?
   

  Prin intermediul programelor de citire a Memorie Fiscale şi a Dispozitivului de Memorare a Jurnalului Electronic se verifică integritatea datelor stocate cât şi validarea semnăturilor SHA memorate în memoria fiscală şi jurnalul electronic. Această verificare nu se face exclusiv pe baza programelor furnizate de către producător/distribuitor.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 5. Referitor la conținutul jurnalului electronic și a prevederilor art. 63 alin. (2), respectiv alin. (5) și alin. (7) vă rugăm să ne precizați dacă mențiunea BON NEFISCAL trebuie să apară în fișierul jurnalului electronic?
   

  Potrivit art. 63 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să conțină antetul bonului fiscal, conținutul bonurilor fiscale emise și partea finală a bonului fiscal cu mențiunea "BON NEFISCAL" și fără logotip.

  Conform prevederilor art. 63 alin. (7) din Normele metodologice
  • datele ce se tipăresc pe rola-client se înregistrează și în fișierul jurnal electronic și se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • elementele de securizare înscrise în partea finală a fișierului jurnal electronic după raportul fiscal de închidere zilnică, se obțin prin codificarea datelor conținute în acest fișier cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • închiderea unui fișier jurnal electronic are loc numai după verificarea corectitudinii înscrierii valorii finale SHA-2 în memoria fiscală.

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările și completările ulterioare, valoarea SHA-2 a fișierului electronic securizat se înscrie în raportul fiscal de închidere zilnică.
  Potrivit art. 34 din Normele metodologice, printre funcțiile interzise ale aparatelor de marcat electronice fiscale se numără și emiterea de copii de pe bonul fiscal.

  Având în vedere cele mai sus menționate, pentru a restrânge cât mai mult posibilitatea emiterii de copii ale bonurilor fiscale memorate în jurnalul electronic, este necesar, ca după fiecare bon fiscal tipărit pe rola-client și înregistrat în fișierul jurnal electronic, să apară mențiunea „bon nefiscal”, urmând ca, după emiterea și înregistrarea raportului fiscal de închidere zilnică, la momentul închiderii fișierului, în partea sa finală, să fie înscrise elementele de securizare obținute prin codificarea tuturor datelor conținute de acesta cu algoritmul SHA-2.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 1. Este permisă utilizarea monedei străine (EURO) în afară de sectoarele reglementate (aeroport)? În cazul unui răspuns afirmativ, în fișierul XML în ce categorie trebuie să introducem valuta?
   

  Conform Cap. IV, Secţiunea 1, Art. 54 alin (4) al normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003:

  (4) Bonurile fiscale pot să evidenţieze în valută contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate clienţilor de către operatorii economici care realizează activităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 2. Referitor la Art. 37.2 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 28/1999: (2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contravaloare este inclusă în preţul produsului vândut, poate fi menţionată înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativă şi cu specificaţia "ambalaj refolosibil".
   

  Această cerinţă considerăm că poate fi tratată ca o reducere de sumă în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (B) lit. c).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 3. Vă rugăm să ne comunicaţi dacă sistemul de operare Windows 2000 este agreat de ICI în noul proces de autorizare al caselor de marcat electronice fiscale.
   

  Testarea echipamentelor se face pe sisteme de operare care sunt în perioada de suport, aşadar pentru sistemul de operare Windows 2000 (end-of-life din 2010) nu se va putea face testarea. Chiar şi Windows 7/8 au ieşit din perioada de suport, necesitând "extended suport", adică costuri adiţionale.

  În cazul în care se solicită avizarea pe sisteme de operare care nu mai sunt în perioada de suport, vă rugăm să ne furnizaţi şi dispozitivul/POS-ul pentru efectuarea testărilor.
  Vă rugăm să luaţi în considerare aceste lucruri în momentul dezvoltării aplicaţiilor dvs. care necesită avizare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 4. Trebuie să apară în antetul bonului fiscal şi al raportului Z atributul fiscal RO, în cazul plătitorilor de TVA? În cazul neplătitorilor de TVA există mesajul “NEPLATITOR TVA”. Ar trebui şters atributul fiscal RO în momentul trecerii de la plătitor la neplătitor de TVA? Ar trebui contorizate şi trecerile de la plătitor la neplătitor şi invers?
   

  Referitor la exportul sub format XML, codul de identificare fiscală este format din maximum 13 cifre.
  Fiscalizarea echipamentului se face cu RO, în cazul plătitorului de TVA. Doar exportul sub format XML nu conţine RO. Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA nu implică schimbarea memoriei fiscale.

  (cf. Art. 4 alin. (10) din O.U.G. 28/1999: Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale [...] a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 5. Puteţi să-mi indicaţi vă rog care este structura fişierului XML adatelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice pe alte activităţi în afară de taximetrie şi schimb valutar? Puteţi să-mi spuneţi vă rog unde găsesc legislaţia aferentă?
   

  Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b) din Anexa nr. 11 la normele metodologice pentru:

  1. aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar , se regăseşte la Secţiunea II.5;
  2. aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de taximetrie, se regăseşte la Secţiunea II.6;
  3. aparate de marcat electronice fiscale, altele decat cele de la lit a) si b), se regăseşte la Secţiunea 7.

   

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 6. Referitor la conținutul jurnalului electronic și a prevederilor art. 63 alin. (2), respectiv alin. (5) și alin. (7) vă rugăm să ne precizați dacă mențiunea BON NEFISCAL trebuie să apară în fișierul jurnalului electronic?
   

  Potrivit art. 63 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să conțină antetul bonului fiscal, conținutul bonurilor fiscale emise și partea finală a bonului fiscal cu mențiunea "BON NEFISCAL" și fără logotip.

  Conform prevederilor art. 63 alin. (7) din Normele metodologice
  • datele ce se tipăresc pe rola-client se înregistrează și în fișierul jurnal electronic și se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • elementele de securizare înscrise în partea finală a fișierului jurnal electronic după raportul fiscal de închidere zilnică, se obțin prin codificarea datelor conținute în acest fișier cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • închiderea unui fișier jurnal electronic are loc numai după verificarea corectitudinii înscrierii valorii finale SHA-2 în memoria fiscală.

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările și completările ulterioare, valoarea SHA-2 a fișierului electronic securizat se înscrie în raportul fiscal de închidere zilnică.
  Potrivit art. 34 din Normele metodologice, printre funcțiile interzise ale aparatelor de marcat electronice fiscale se numără și emiterea de copii de pe bonul fiscal.

  Având în vedere cele mai sus menționate, pentru a restrânge cât mai mult posibilitatea emiterii de copii ale bonurilor fiscale memorate în jurnalul electronic, este necesar, ca după fiecare bon fiscal tipărit pe rola-client și înregistrat în fișierul jurnal electronic, să apară mențiunea „bon nefiscal”, urmând ca, după emiterea și înregistrarea raportului fiscal de închidere zilnică, la momentul închiderii fișierului, în partea sa finală, să fie înscrise elementele de securizare obținute prin codificarea tuturor datelor conținute de acesta cu algoritmul SHA-2.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 1. Vă rugăm să ne precizaţi dacă exportul din casa de marcat al fişierelor semnate se poate face, printr-o interfaţă, direct într-un PC, după care se pot salva pe o memorie stick usb şi transmise fizic către ANAF, sau transmise online direct de pe PC.
   

  Conform Art. 22 "Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:",

  Litera g) "o interfaţă care să permită ataşarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă".

  PC-ul nu este un dispozitiv de salvare externă.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 2. Care este formatul acceptat, formatul XML sau p7b? Ambele ? În cazul în care ambele sunt acceptate, care este preferat ?
   

  Conform normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicat, Articolul III:

   (1) Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

  Conform Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018 - In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit offline către sistemul informatic datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din Anexa nr. 11 la normele metodologice, se exportă pe un mediu de stocare extern unul sau mai multe fişiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1-II.7, precum și un fisier XML registru conform secţiunii II.12. Fişierele se validează și se ataşează la un PDF folosind aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță. [....]

  Fişierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 şi algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048 biţi.

  Prin publicarea pe site-ul ANAF s-au oferit exemple de fişiere XML, care pot fi consultate la următoarea adresă: https://chat.anaf.ro/d394.nsf

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 3. În cadrul procedurii de certificare tehnică, se verifică trecerea de la profilul 0 la profilul 1? Dacă da, vă rugăm să ne spuneți cum se încarcă fişierele?
   

  Conform normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicat, Articolul III evidenţiat mai jos NU se testează trecerea din profilul 0 în profilul 1.

  Art. III  (1) Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 4. Certificatul digital este același pentru XML, jurnalul electronic și conexiunea SSL?
   

  Certificatul digital stocat în AMEF este folosit la semnarea datelor exportate către un dispozitiv de salvare externă (fișierele XML) și va fi folosit la stabilirea conexiunii SSL după operaționalizarea sistemului informatic ANAF. Certificatul digital nu are implicații asupra jurnalului electronic, fiind folosit doar în momentul exportului de date din jurnalul electronic prin semnarea fișierelor XML generate.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 5. Certificatul digital este asociat ID-ului unic al casetei de numerar (numărul RL)? Ce se întâmplă în cazul înlocuirii memoriei fiscale? Este necesară încărcarea unui nou certificat digital? Cel vechi se va mai folosi?
   

  Identificarea AMEF-urilor se va face prin intermediul Registrului Național de Evidență a AMEF. Vă rugăm să consultați actul normativ de reglementare emis de către ANAF cu privire la Registrul Național. AMEF-urilor li se va aloca un număr de identificare unic în momentul înregistrării fiecărui AMEF în registru prin transmiterea datelor (inclusiv a certificatului cu cheia publica, Root CA-ul, etc.).

  Înlocuirea memoriei fiscale este reglementată de prevederile Cap. V din normele metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicată. Nu este obligatorie înlocuirea certificatului digital în momentul înlocuirii memoriei fiscale.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 6. În fișierul XML de închidere zilnică, totTVA conţine doar totalul TVA pe fiecare categorie de TVA?
   

  Conform Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secţiunea cote.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 7. Secţiunea TotTaxe, trebuie să conțină FARA TAXA sau EXCEPTAT?
   

  Conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, totTAXE reprezintă Valoare alte taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoare adăugată.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 8. Secţiunea totNet, trebuie să conțină FARA TAXA sau EXCEPTAT?
   

  Conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, totTAXE reprezintă Valoare operaţiuni scutite.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 9. Se verifică exportul fişierelor XML semnate având structurile în conformitate cu anexa II din OPANAF 146? Sau doar acele 2 XML-uri consolidate (A4200, respectiv A4201 - A4203 (după caz)) publicate şi descrise pe site-ul ANAF?
   

  Verificarea se face pe baza exemplelor puse la dispoziţie de către ANAF (Semnarea lor, validarea pe baza XSD-urilor, integritatea datelor exportate, etc.), care pot fi consultate la următoarea adresă: https://chat.anaf.ro/d394.nsf.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 10. Modul de semnare al XML-urilor se face conform exemplelor de XML/XSD puse la dispoziţie de ANAF?
   

  Conform prevederilor OPANAF 148/2018 "Fişierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 şi algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048". Aşadar, attached.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 11. Trebuie să apară în antetul bonului fiscal şi al raportului Z atributul fiscal RO, în cazul plătitorilor de TVA? În cazul neplătitorilor de TVA există mesajul “NEPLATITOR TVA”. Ar trebui şters atributul fiscal RO în momentul trecerii de la plătitor la neplătitor de TVA? Ar trebui contorizate şi trecerile de la plătitor la neplătitor şi invers?
   

  Referitor la exportul sub format XML, codul de identificare fiscală este format din maximum 13 cifre.
  Fiscalizarea echipamentului se face cu RO, în cazul plătitorului de TVA. Doar exportul sub format XML nu conţine RO. Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA nu implică schimbarea memoriei fiscale.

  (cf. Art. 4 alin. (10) din O.U.G. 28/1999: Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale [...] a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 12. Este obligatoriu ca fişierele XML să fie generate din jurnalul electronic ? Fişierele XML pot fi generate în paralel cu jurnalul electronic? Fişierele XML semnate fiind stocate pe SD -ul AMEF-ului.
   

  Conform Ordinului 146/18.01.2018 al Preşedintelui ANAF "conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1-II.7, precum și un fisier XML registru conform secţiunii II.12" coroborat cu prevederile Art. III alin. (1) din H.G. 479/2003, republicat "Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."
  Astfel, obligativitatea de a transmite date fiscale din bonuri şi rapoarte Z (care sunt înregistrate în jurnalul electronic şi în memoria fiscală) impune generarea fişierelor XML EXCLUSIV din înregistrările jurnalului electronic şi a memoriei fiscale.

  În concluzie, exportul pe un dispozitiv de memorare extern a fişierelor XML semnate cu certificatul digital se face numai pe baza înregistrărilor din Jurnalul Electronic şi din Memoria Fiscală.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times