FAQ

Întrebări frecvente.

Încercaţi să găsiţi un răspuns rapid la întrebările dumneavoastră.

 • 1. Documentație tehnică
 • 2. Jurnal Electronic
 • 3. Legislaţie
 • 4. Export date
Documentele și actele necesare prin care se solicită eliberarea avizului tehnic
Memorarea de date tipărite într-o memorie electronică FLASH electroindependentă
Prevederi şi cerinţe ale actelor normative referitoare la procedura de avizare
Crearea de fişiere şi transmiterea acestora
Expand All | Collapse All
 • 1. Referitor la Documentele doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz, vă rugăm să specificaţi care sunt aceste documente?
   

  Cu titlu general, în cazul oricărui aparat/echipament radio ce intră în sfera de aplicare a H.G. nr. 487/2016 sau H.G. nr. 740/2016, prin urmare şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale, evaluarea conformităţii de către producător se realizează fie potrivit art. 13 alin. (1) din H.G. nr.487/2016, fie potrivit art. 19 alin. (1) din H.G. nr. 740/2016.

  Prin aceste acte normative este stabilit setul de reguli ce trebuie urmate de orice persoană interesată de producerea, introducerea/punerea la dispoziţie pe piaţă şi punerea în funcţiune/utilizarea produselor reglementate ce intră sub incidenţa acestora.

  Conform actelor normative mai sus menţionate, cele mai multe responsabilităţi revin producătorului, obligaţii fiind stabilite însă şi în sarcina persoanelor aflate în restul lanţului de distribuţie – importator sau distribuitor. Responsabilitatea principală îi revine producătorului, deoarece acesta are cunoştinţe despre procesul de fabricaţie al produsului şi tot producătorul este acela care alege ce procedură de evaluare a conformităţii aplică pentru produsul/produsele sale. Aceste principii se aplică şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale.

  În cazul în care produsul intră în sfera de reglementare a H.G. nr. 487/2016, iar producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, controlul intern al producţiei, documentele care implică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.).

  În situaţia în care producătorul a ales, ca procedură de evaluarea a conformităţii, examinarea UE de tip urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, menţionată la art. 13 alin. (1) lit. b) din actul normativ indicat anterior, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descriere generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de poriectare şi de fabricare, etc. );
  3. c) Certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat.

   

  În cazul în care produsul intră sub sfera de reglementare a H.G. nr. 740/2016, iar producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, controlul intern al producţiei, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.).

  În situaţia în care producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, examinarea UE de tip urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descrierea generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi fabricare, etc.);
  3. c) Certificatul de examinare UE de tip emis de organismul notificat.

  Atunci când producătorul a ales, ca procedură de evaluare a conformităţii, asigurarea completă a calităţii, documentele care indică îndeplinirea cerinţelor sunt:

  1. a) Declaraţia UE de conformitate;
  2. b) Documentaţia tehnică (descriere generală a echipamentului, rapoarte de încercări tehnice, desene de proiectare şi de fabricare, etc.);
  3. c) Decizie de evaluare emisă de organismul notificat.

  În această din urmă situaţie, este obligatoriu ca numărul organismului notificat să se regăsească lângă marcajul CE.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 8 Times
 • 2. În secţiunea “Descrierea procedurii de avizare şi acte necesare” referitor la documentele doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz, trebuie traduse în limba română?
   

  În cazul directivei 2014/35 – echipamente electrice de joasă tensiune, Declaraţia UE de conformitate se elaborează sau se traduce în limba română conform H.G. 409/2016, Art. 16 alin. (2).

  În cazul directivei 2014/30 – compatibilitate electromagnetică,respectiv directivei 2014/53- echipamenelor radio, Declaraţia UE de conformitate se redactează în limba română conform H.G. 487/2016, Art. 14 alin. (3), respectiv H.G. 740/2016, Art. 20 alin. (3).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 7 Times
 • 1. Conţinutul fişierului Jurnal Electronic, definit în H.G 479/2003, republicată, art. 22 F şi art. 63, alin. (7). În articolele din norme se precizează că trebuie să conţină anumite informaţii fără să fie restrictiv, doar acele informaţii. Caracterele de control CR şi LF (sau combinate CRLF) sunt strict necesare în afişarea unui text astfel încât să fie uşor de înţeles – adică informaţia din Fişierul electronic JE să fie afişată exact aşa cum a fost tipărită pe rola client.
   

  În accepțiunea noastră, conform Art. 63 alin. (7) jurnalul electronic [...] înregistrează [...] în câte un fișier text, fără elemente grafice sau caractere de control și formatare, iar la alin.(7) lit. c) și lit. e) se face referire la liniile ce se tipăresc, respectiv liniile de înregistrare, astfel, singurele caractere de control care sunt acceptate sunt LF (0x0A) și CR (0x0D). 

  Encoding-urile cele mai uzuale sunt ISO-8859-2 și ISO-8859-16 (actualizarea pentru limba română).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 7 Times
 • 2. Conţinutul fişierelor electronice din Jurnalul Electronic exportate pe o memorie externă conform H.G. 479/2003, republicată, art. 33 C lit. d). Analizând acum informaţia din acest articol considerăm că poate fi interpretată diferit, şi vă rugăm să ne comunicaţi care este interpretarea corectă.
   

  Referitor la prevederile art. 33 Alin. C lit. c)-d) facem următoarele precizări:

  • Referitor la Art. 33 alin C lit. c) precizăm:
   • tipărirea de rapoarte este foarte clar formulată. Există 2 rapoarte prevăzute (rapoarte fiscale periodice detaliate şi rapoarte fiscale periodice sumare) cu cerinţe exprimate clar în prevederile lit. c);
   • memorarea pe dispozitivul extern al fişierului electronic cu numele seriei fiscale şi "extensia" MF se face prin exportarea datelor din memoria fiscală pentru perioada solicitată, sub forma celor 2 raporte fiscale periodice detaliate/sumare, după caz.
  • Referitor la Art. 33 alin C lit. d) precizăm:
   • în accepțiunea noastră amef-ul trebuie să realizeze funcţia de tipărire de rapoarte [...] ce vor conţine date din conţinutul jurnalului electronic pentru perioada de raportare ce va fi menţionată sub antet pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;
   • memorarea pe un dispozitiv extern al fişierului electronic cu numele seriei fiscale şi "extensia" JE se face prin exportarea datelor conţinute exclusiv în jurnalul electronic pentru perioada solicitată. (introducerea de caractere noi ar deforma valoarea SHA).
  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 5 Times
 • 3. În O.U.G. 28/1999 modificată, la art. 5 alin (7) se precizează obligaţia distribuitorilor de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, programele de citire şi verificare a jurnalului electronic, precum şi instrucţiunile de utilizare. Această prevedere a fost transpusă în procedura de avizare tehnică la Art. (7). Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și DISPOZITIVE ȘI/SAU PROGRAMELE DE CITIRE A MEMORIEI FISCALE ȘI PROGRAMELE DE CITIRE ȘI DE VERIFICARE A INTEGRITĂȚII FIȘIERELOR JURNAL ELECTRONICE traduse în limba română, în cazul celor provenite din afara țării. Din aceste cerinţe şi fără alte precizări în procedura de avizare tehnică, noi am înţeles că pe parcursul testării pentru avizarea tehnică, se vor verifica fişierele JE şi MF cu aceste programe. Memoria fiscală nu poate fi vizualizată direct şi trebuie folosită procedura de creare a unei imagini virtuale a memoriei pe o memorie internă a casei de marcat, sub forma unui fişier bin care trebuie citit / transformat în fişier text folosind aplicaţia specifică. Deasemenea se pot exporta pe dispozitivul de salvare externă fişiere TXT cu rapoartele memoriei fiscale, respectiv rapoartele JE, pentru orice perioadă, inclusiv pentru toată perioada de utilizare – această procedură fiind necesară când se înlocuieşte memoria fiscală.
   

  După cum aţi precizat mai sus, există obligaţia distribuitorilor de a pune la dispoziţia organului fiscal programele de citire electronică a memoriei fiscale, aşadar citirea datelor stocate în memoria fiscală trebuie să se facă direct şi nu prin operaţii de "forensic", prin translatarea datelor în jurnalul electronic, posibilă transformare/alterare a acestora. 

  Luaţi în considerare că pe baza datelor stocate în jurnalul electronic (bonurile fiscale, în principal) se pot printa copii FISCALE ale bonurilor, acest lucru fiind funcţie interzisă de către actele normative în vigoare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 4. Aveţi în vedere anumite cerinţe pentru programul de citire al Memoriei Fiscale şi Dispozitivul de Memorare a Jurnalului Electronic şi verificare integritate a fişierelor Jurnal Electronic, altele decât extragerea rapoarelor şi analiza lor?
   

  Prin intermediul programelor de citire a Memorie Fiscale şi a Dispozitivului de Memorare a Jurnalului Electronic se verifică integritatea datelor stocate cât şi validarea semnăturilor SHA memorate în memoria fiscală şi jurnalul electronic. Această verificare nu se face exclusiv pe baza programelor furnizate de către producător/distribuitor.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 5. Referitor la conținutul jurnalului electronic și a prevederilor art. 63 alin. (2), respectiv alin. (5) și alin. (7) vă rugăm să ne precizați dacă mențiunea BON NEFISCAL trebuie să apară în fișierul jurnalului electronic?
   

  Potrivit art. 63 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să conțină antetul bonului fiscal, conținutul bonurilor fiscale emise și partea finală a bonului fiscal cu mențiunea "BON NEFISCAL" și fără logotip.

  Conform prevederilor art. 63 alin. (7) din Normele metodologice
  • datele ce se tipăresc pe rola-client se înregistrează și în fișierul jurnal electronic și se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • elementele de securizare înscrise în partea finală a fișierului jurnal electronic după raportul fiscal de închidere zilnică, se obțin prin codificarea datelor conținute în acest fișier cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • închiderea unui fișier jurnal electronic are loc numai după verificarea corectitudinii înscrierii valorii finale SHA-2 în memoria fiscală.

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările și completările ulterioare, valoarea SHA-2 a fișierului electronic securizat se înscrie în raportul fiscal de închidere zilnică.
  Potrivit art. 34 din Normele metodologice, printre funcțiile interzise ale aparatelor de marcat electronice fiscale se numără și emiterea de copii de pe bonul fiscal.

  Având în vedere cele mai sus menționate, pentru a restrânge cât mai mult posibilitatea emiterii de copii ale bonurilor fiscale memorate în jurnalul electronic, este necesar, ca după fiecare bon fiscal tipărit pe rola-client și înregistrat în fișierul jurnal electronic, să apară mențiunea „bon nefiscal”, urmând ca, după emiterea și înregistrarea raportului fiscal de închidere zilnică, la momentul închiderii fișierului, în partea sa finală, să fie înscrise elementele de securizare obținute prin codificarea tuturor datelor conținute de acesta cu algoritmul SHA-2.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 1. Este permisă utilizarea monedei străine (EURO) în afară de sectoarele reglementate (aeroport)? În cazul unui răspuns afirmativ, în fișierul XML în ce categorie trebuie să introducem valuta?
   

  Conform Cap. IV, Secţiunea 1, Art. 54 alin (4) al normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003:

  (4) Bonurile fiscale pot să evidenţieze în valută contravaloarea bunurilor livrate şi serviciilor prestate clienţilor de către operatorii economici care realizează activităţi în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 2. Referitor la Art. 37.2 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 28/1999: (2) Returnarea ambalajelor refolosibile, a căror contravaloare este inclusă în preţul produsului vândut, poate fi menţionată înainte de emiterea bonului fiscal prin înscrierea sumei aferente a acestora ca valoare negativă şi cu specificaţia "ambalaj refolosibil".
   

  Această cerinţă considerăm că poate fi tratată ca o reducere de sumă în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (B) lit. c).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 3. Vă rugăm să ne comunicaţi dacă sistemul de operare Windows 2000 este agreat de ICI în noul proces de autorizare al caselor de marcat electronice fiscale.
   

  Testarea echipamentelor se face pe sisteme de operare care sunt în perioada de suport, aşadar pentru sistemul de operare Windows 2000 (end-of-life din 2010) nu se va putea face testarea. Chiar şi Windows 7/8 au ieşit din perioada de suport, necesitând "extended suport", adică costuri adiţionale.

  În cazul în care se solicită avizarea pe sisteme de operare care nu mai sunt în perioada de suport, vă rugăm să ne furnizaţi şi dispozitivul/POS-ul pentru efectuarea testărilor.
  Vă rugăm să luaţi în considerare aceste lucruri în momentul dezvoltării aplicaţiilor dvs. care necesită avizare.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 4. Trebuie să apară în antetul bonului fiscal şi al raportului Z atributul fiscal RO, în cazul plătitorilor de TVA? În cazul neplătitorilor de TVA există mesajul “NEPLATITOR TVA”. Ar trebui şters atributul fiscal RO în momentul trecerii de la plătitor la neplătitor de TVA? Ar trebui contorizate şi trecerile de la plătitor la neplătitor şi invers?
   

  Referitor la exportul sub format XML, codul de identificare fiscală este format din maximum 13 cifre.
  Fiscalizarea echipamentului se face cu RO, în cazul plătitorului de TVA. Doar exportul sub format XML nu conţine RO. Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA nu implică schimbarea memoriei fiscale.

  (cf. Art. 4 alin. (10) din O.U.G. 28/1999: Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale [...] a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 5. Puteţi să-mi indicaţi vă rog care este structura fişierului XML adatelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 11 la normele metodologice pe alte activităţi în afară de taximetrie şi schimb valutar? Puteţi să-mi spuneţi vă rog unde găsesc legislaţia aferentă?
   

  Structura XML a datelor prevăzute la art. 3 alin (1) lit. b) din Anexa nr. 11 la normele metodologice pentru:

  1. aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de schimb valutar , se regăseşte la Secţiunea II.5;
  2. aparate de marcat electronice fiscale utilizate în activitatea de taximetrie, se regăseşte la Secţiunea II.6;
  3. aparate de marcat electronice fiscale, altele decat cele de la lit a) si b), se regăseşte la Secţiunea 7.

   

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 6. Referitor la conținutul jurnalului electronic și a prevederilor art. 63 alin. (2), respectiv alin. (5) și alin. (7) vă rugăm să ne precizați dacă mențiunea BON NEFISCAL trebuie să apară în fișierul jurnalului electronic?
   

  Potrivit art. 63 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, jurnalul electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale trebuie să conțină antetul bonului fiscal, conținutul bonurilor fiscale emise și partea finală a bonului fiscal cu mențiunea "BON NEFISCAL" și fără logotip.

  Conform prevederilor art. 63 alin. (7) din Normele metodologice
  • datele ce se tipăresc pe rola-client se înregistrează și în fișierul jurnal electronic și se codifică cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • elementele de securizare înscrise în partea finală a fișierului jurnal electronic după raportul fiscal de închidere zilnică, se obțin prin codificarea datelor conținute în acest fișier cu ajutorul algoritmului SHA-2,
  • închiderea unui fișier jurnal electronic are loc numai după verificarea corectitudinii înscrierii valorii finale SHA-2 în memoria fiscală.

  De asemenea, potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările și completările ulterioare, valoarea SHA-2 a fișierului electronic securizat se înscrie în raportul fiscal de închidere zilnică.
  Potrivit art. 34 din Normele metodologice, printre funcțiile interzise ale aparatelor de marcat electronice fiscale se numără și emiterea de copii de pe bonul fiscal.

  Având în vedere cele mai sus menționate, pentru a restrânge cât mai mult posibilitatea emiterii de copii ale bonurilor fiscale memorate în jurnalul electronic, este necesar, ca după fiecare bon fiscal tipărit pe rola-client și înregistrat în fișierul jurnal electronic, să apară mențiunea „bon nefiscal”, urmând ca, după emiterea și înregistrarea raportului fiscal de închidere zilnică, la momentul închiderii fișierului, în partea sa finală, să fie înscrise elementele de securizare obținute prin codificarea tuturor datelor conținute de acesta cu algoritmul SHA-2.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 1. Vă rugăm să ne precizaţi dacă exportul din casa de marcat al fişierelor semnate se poate face, printr-o interfaţă, direct într-un PC, după care se pot salva pe o memorie stick usb şi transmise fizic către ANAF, sau transmise online direct de pe PC.
   

  Conform Art. 22 "Un aparat de marcat electronic fiscal supus comisiei pentru autorizare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  A. să conţină un modul fiscal propriu cu un set minim de funcţii accesibile prin comenzi de interfaţare cu restul aplicaţiei aparatului de marcat electronic fiscal, prin intermediul căruia controlează:",

  Litera g) "o interfaţă care să permită ataşarea unui dispozitiv de salvare externă, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă".

  PC-ul nu este un dispozitiv de salvare externă.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 2. Care este formatul acceptat, formatul XML sau p7b? Ambele ? În cazul în care ambele sunt acceptate, care este preferat ?
   

  Conform normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicat, Articolul III:

   (1) Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

  Conform Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018 - In cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care transmit offline către sistemul informatic datele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau (2) din Anexa nr. 11 la normele metodologice, se exportă pe un mediu de stocare extern unul sau mai multe fişiere XML semnate cu certificatul digital al acestora, care conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1-II.7, precum și un fisier XML registru conform secţiunii II.12. Fişierele se validează și se ataşează la un PDF folosind aplicaţia pusă la dispoziţie pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se depune la organul fiscal folosind mijloace de transmitere la distanță. [....]

  Fişierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 şi algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048 biţi.

  Prin publicarea pe site-ul ANAF s-au oferit exemple de fişiere XML, care pot fi consultate la următoarea adresă: https://chat.anaf.ro/d394.nsf

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 3. În cadrul procedurii de certificare tehnică, se verifică trecerea de la profilul 0 la profilul 1? Dacă da, vă rugăm să ne spuneți cum se încarcă fişierele?
   

  Conform normelor metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicat, Articolul III evidenţiat mai jos NU se testează trecerea din profilul 0 în profilul 1.

  Art. III  (1) Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 4. Certificatul digital este același pentru XML, jurnalul electronic și conexiunea SSL?
   

  Certificatul digital stocat în AMEF este folosit la semnarea datelor exportate către un dispozitiv de salvare externă (fișierele XML) și va fi folosit la stabilirea conexiunii SSL după operaționalizarea sistemului informatic ANAF. Certificatul digital nu are implicații asupra jurnalului electronic, fiind folosit doar în momentul exportului de date din jurnalul electronic prin semnarea fișierelor XML generate.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 5. Certificatul digital este asociat ID-ului unic al casetei de numerar (numărul RL)? Ce se întâmplă în cazul înlocuirii memoriei fiscale? Este necesară încărcarea unui nou certificat digital? Cel vechi se va mai folosi?
   

  Identificarea AMEF-urilor se va face prin intermediul Registrului Național de Evidență a AMEF. Vă rugăm să consultați actul normativ de reglementare emis de către ANAF cu privire la Registrul Național. AMEF-urilor li se va aloca un număr de identificare unic în momentul înregistrării fiecărui AMEF în registru prin transmiterea datelor (inclusiv a certificatului cu cheia publica, Root CA-ul, etc.).

  Înlocuirea memoriei fiscale este reglementată de prevederile Cap. V din normele metodologice aprobate prin H.G. 479/2003, republicată. Nu este obligatorie înlocuirea certificatului digital în momentul înlocuirii memoriei fiscale.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 6. În fișierul XML de închidere zilnică, totTVA conţine doar totalul TVA pe fiecare categorie de TVA?
   

  Conform Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, valoarea totTva este egală cu însumarea valorilor tva din secţiunea cote.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 0 Times
 • 7. Secţiunea TotTaxe, trebuie să conțină FARA TAXA sau EXCEPTAT?
   

  Conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, totTAXE reprezintă Valoare alte taxe ce nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoare adăugată.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 1 Times
 • 8. Secţiunea totNet, trebuie să conțină FARA TAXA sau EXCEPTAT?
   

  Conform Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 146/18.01.2018 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 30.01.2018, totTAXE reprezintă Valoare operaţiuni scutite.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 9. Se verifică exportul fişierelor XML semnate având structurile în conformitate cu anexa II din OPANAF 146? Sau doar acele 2 XML-uri consolidate (A4200, respectiv A4201 - A4203 (după caz)) publicate şi descrise pe site-ul ANAF?
   

  Verificarea se face pe baza exemplelor puse la dispoziţie de către ANAF (Semnarea lor, validarea pe baza XSD-urilor, integritatea datelor exportate, etc.), care pot fi consultate la următoarea adresă: https://chat.anaf.ro/d394.nsf.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 3 Times
 • 10. Modul de semnare al XML-urilor se face conform exemplelor de XML/XSD puse la dispoziţie de ANAF?
   

  Conform prevederilor OPANAF 148/2018 "Fişierele XML care se transmit offline sunt semnate, aplicându-se o semnătură inclusă conformă cu standardul PKCS#7 folosind algoritmul de calcul al rezumatului SHA-256 şi algoritmul de semnătură bazat pe RSA 2048". Aşadar, attached.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times
 • 11. Trebuie să apară în antetul bonului fiscal şi al raportului Z atributul fiscal RO, în cazul plătitorilor de TVA? În cazul neplătitorilor de TVA există mesajul “NEPLATITOR TVA”. Ar trebui şters atributul fiscal RO în momentul trecerii de la plătitor la neplătitor de TVA? Ar trebui contorizate şi trecerile de la plătitor la neplătitor şi invers?
   

  Referitor la exportul sub format XML, codul de identificare fiscală este format din maximum 13 cifre.
  Fiscalizarea echipamentului se face cu RO, în cazul plătitorului de TVA. Doar exportul sub format XML nu conţine RO. Trecerea de la plătitor la neplătitor de TVA nu implică schimbarea memoriei fiscale.

  (cf. Art. 4 alin. (10) din O.U.G. 28/1999: Nu este obligatorie înlocuirea memoriei fiscale [...] a) la schimbarea atributului fiscal al codului de identificare fiscală al utilizatorului).

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 4 Times
 • 12. Este obligatoriu ca fişierele XML să fie generate din jurnalul electronic ? Fişierele XML pot fi generate în paralel cu jurnalul electronic? Fişierele XML semnate fiind stocate pe SD -ul AMEF-ului.
   

  Conform Ordinului 146/18.01.2018 al Preşedintelui ANAF "conţin datele aferente fiecărei zile fiscale încheiate conform secţiunilor II.1-II.7, precum și un fisier XML registru conform secţiunii II.12" coroborat cu prevederile Art. III alin. (1) din H.G. 479/2003, republicat "Până la data implementării sistemului informatic, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a transmite datele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."
  Astfel, obligativitatea de a transmite date fiscale din bonuri şi rapoarte Z (care sunt înregistrate în jurnalul electronic şi în memoria fiscală) impune generarea fişierelor XML EXCLUSIV din înregistrările jurnalului electronic şi a memoriei fiscale.

  În concluzie, exportul pe un dispozitiv de memorare extern a fişierelor XML semnate cu certificatul digital se face numai pe baza înregistrărilor din Jurnalul Electronic şi din Memoria Fiscală.

  Was this answer helpful ? Yes / No
  Viewed 2 Times