Înregistrare BNP

Prezenta secțiune descrie procesul în vederea înregistrării programelor de aplicație externă interfațate cu aparatele de marcat eletronice fiscale prevăzute la art. 17 lit a), b), e) și f) din Hotărârea de Guvern nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 de către operatorii economici cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Normelor metodologice Art. 18 Alin. (6) Programele de aplicaţie externe interfaţate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a), b), e) şi f) trebuie să fie înregistrate în Biblioteca naţională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicaţiei, precum şi modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfaţează.

Art. 32
(1) Când casa de marcat electronică fiscală are posibilitatea de cuplare la calculator, interfaţa, prin setul său de comenzi, poate modifica, completa şi citi baza de date internă a aparatului şi poate emite documente fiscale, cu condiţia îndeplinirii următoarelor cerinţe:
a) să nu permită scrierea sau ştergerea memoriei operaţionale a modulului fiscal;
b) să blocheze comunicaţia ca urmare a erorilor semnalate de modulul fiscal;
c) să permită trecerea în regim izolat în vederea anulării condiţiilor de eroare şi a finalizării corecte a comenzilor.
(2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie îndeplinite şi de aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. f) care folosesc un program de aplicaţie extern.

Începând cu data de 6 Februarie 2018 operatorii economici care solicită înscrierea în Biblioteca Nationala de Programe, conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, art. 18 alin. (6), depun la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București următoarele documente:

  • Cererea prin care se solicită înregistrarea în cadrul BNP a unui program de aplicaţie externă interfaţat cu aparatele de marcat electronice fiscale, ANEXA 1 (ICI-F1-PO-11.2-01_Cerere) la prezenta procedură.
  • Copia cărții de identitate a celui care depune solicitarea de înscriere în BNP;
  • Copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru operatorul economic solicitant;

În cazul cererii de înregistrare în BNP a unui program de aplicație externă simultan cu depunerea dosarului pentru avizarea tehnică a aparatului de marcat electronic fiscal cu care se interfațează programul de aplicație externă, ca urmare a respingerii avizării tehnice a aparatului de marcat electronic fiscal acest lucru nu presupune returnarea contravalorii serviciului de înregistrare în BNP a programului;

 

Program de lucru cu publicul
Luni – Joi 09:00 – 15:00
Vineri 09:00 – 13:00